ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ INTRA: Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness (Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ C.E.T.A. – CROSS BORDER ELECTRONIC EXCHANGE FOR THE TOURISM BUSINESS ACCOMMODATION UNITS: INFORMATION SERVICES TO MATCH OFFER AND DEMAND

Ενημερωτική Ημερίδα Ανάπτυξη Ψηφιακών Δράσεων Επιμελητηρίου Κέρκυρας Αξιοποίησης της Ευρυζωνικότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Κέρκυρας.

Ενημερωτική Ημερίδα Ανάπτυξη Ψηφιακών Δράσεων Επιμελητηρίου Κέρκυρας Αξιοποίησης της Ευρυζωνικότητας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των Παξών.

ΕΠΙΤΥΧΉΣ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 16 ΚΑΙ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C.E.T.A.

ΔΙΗΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΚΑΙ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C.E.T.A. – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΗ