ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩN ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κατόπιν της υπ’ αρ. 10/21-03-2019 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κέρκυρας τις αίθουσες Εκδηλώσεων/Διδασκαλίας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας τις διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Κέρκυρας (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ).

Αποφασίστηκαν, δε τα ακόλουθα:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ‘ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ’

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας διαθέτει αίθουσα εκδηλώσεων, περίπου 200 τ.μ., χωρητικότητας 120 ατόμων, η οποία διαθέτει internet, wifi, projector, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, οπτικοακουστικό εξοπλισμό, σύστημα παρουσίασης, κλιματισμό και ψύκτη νερού.

Το κόστος ενοικίασης της αίθουσας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας ‘Σπύρος Δένδιας’ (Επιμελητήριο Κέρκυρας– Αριστοτέλους 2 – 2ος  όροφος) ανέρχεται στα 200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 248,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι για τα Συλλογικά όργανα-μέλη του Επιμελητηρίου προβλέπεται έκπτωση ύψους 30%.

Στην ως άνω τιμή περιλαμβάνεται υποχρεωτικά εξυπηρέτηση σε όλη την διάρκεια από συγκεκριμένο εξειδικευμένο στέλεχος στην χρήση και αξιοποίηση του συνόλου του εξοπλισμού.

Η Αίθουσα διατίθεται δωρεάν  στα Συλλογικά όργανα-μέλη του Επιμελητηρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες, εντός ωρών εργασίας.

Το αίτημα για διαθεσιμότητα μπορεί να υποβάλλεται στο ακόλουθο e-mail:  info@anetek.gr

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 26610 39813.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας διαθέτει αίθουσα συνεδριάσεων/διδασκαλίας χωρητικότητας 20 ατόμων, μπορεί να διαμορφωθεί είτε σε διάταξη Π, είτε σε διάταξη διδασκαλίας και διαθέτει internet, wifi, projector, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, οπτικοακουστικό εξοπλισμό, σύστημα παρουσίασης, 2  flipchart, κλιματισμό και ψύκτη νερού.

Το κόστος ενοικίασης της αίθουσας Συνεδριάσεων ΔΕ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (Επιμελητήριο Κέρκυρας– Αριστοτέλους 2 -1ος  όροφος) ανέρχεται στα 100,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 124,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι για τα Συλλογικά όργανα-μέλη του Επιμελητηρίου προβλέπεται έκπτωση ύψους 30%.

Στην ως άνω τιμή περιλαμβάνεται υποχρεωτικά εξυπηρέτηση σε όλη την διάρκεια από συγκεκριμένο εξειδικευμένο στέλεχος στην χρήση και αξιοποίηση του συνόλου του εξοπλισμού.

Η Αίθουσα διατίθεται δωρεάν  στα Συλλογικά όργανα-μέλη του Επιμελητηρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες, εντός ωρών εργασίας.

Το αίτημα για διαθεσιμότητα μπορεί να υποβάλλεται στο ακόλουθο e-mail:  info@anetek.gr

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 26610 39813.